THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC
Đợt 1Học kỳ 1Năm học 2020-2021
Hệ đào tạoKhóa họcKhoaThời gian đăng ký đợt 1Thời gian đăng ký đợt 2
Cao đẳng2018Cơ khíĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1!